Сетове

Подреди по
Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 6м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /3 линии/. Размер 6м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампички

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 10м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /3 линии/. Размер 10м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампичк

Светещ прозрачен маркуч, с топло бели RICE /оризови/ лампички, размер 6м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /3 линии/. Размер 6м, с 32бр. /на метър/ топло бели RICE /оризови/ лампички.

Светещ прозрачен маркуч, с топло бели RICE /оризови/ лампички, размер 10м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /3 линии/. Размер 10м, с 32бр. /на метър/ топло бели RICE /оризови/ лампички

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 5м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 5м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампички

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 10м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 10м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампичк

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 15м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 15м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампичк