МАРКУЧИ

Подреди по
Сет консумативи за до 30 метра. 2 линии, RICE /диоден/ маркуч, с контролер за промяна режима на светене

Сет консумативи за до 30 метра. 2 линии, RICE /диоден/ маркуч /захранващ кабел с контролер за промян

Сет консумативи за до 60 метра. 2 линии, RICE /диоден/ маркуч, с контролер за промяна режима на светене

Сет консумативи за до 60 метра. 2 линии, RICE /диоден/ маркуч /захранващ кабел с контролер за промян

Сет консумативи за до 100 метра. 2 линии, RICE /оризови/ маркуч, с постоянен режим на светене

Сет консумативи за до 100 метра. 2 линии, RICE /оризов/ маркуч /захранващ кабел с постоянен режим на

Светещ жълт маркуч на метър, с жълти RICE /оризови/ лампички. Рязане на минимум 1м.

Светещ жълт маркуч, с жълти RICE /оризови/ лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 32бр. лампички /на мет

Светещ прозрачен маркуч на метър, с бели RICE /оризови/ лампички. Рязане на минимум 1м.

Светещ прозрачен маркуч, с бели RICE /оризови/ лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 32бр. лампички /на

Светещ червен маркуч на метър, с червени RICE /оризови/ лампички. Рязане на минимум 1м.

Светещ червен маркуч, с червени RICE /оризови/ лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 32бр. лампички /на

Светещ прозрачен маркуч на метър, с разноцветни RICE /оризови/ лампички. Рязане на минимум 1м.

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 32бр. лампи

Светещ зелен маркуч на метър, със зелени RICE /оризови/ лампички. Рязане на минимум 1м.

Светещ зелен маркуч, със зелени RICE /оризови/ лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 32бр. лампички /на

Светещ син маркуч на метър, със сини RICE /оризови/ лампички. Рязане на минимум 1м.

Светещ син маркуч, със сини RICE /оризови/ лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 32бр. лампички /на мет

Сет консумативи за до 100 метра НЕОНОВ. 2 линии, LED /диоден/ маркуч, с постоянен режим на светене

Сет консумативи за до 100 метра. 2 линии, НЕОНОВ LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с постоянен ре

Светещ НЕОНОВ маркуч на метър, БЕЛИ LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ НЕОНОВ маркуч, БЕЛИ LED/диодни (SIM) лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 120бр. лампички /на м

Светещ НЕОНОВ маркуч на метър, ЧЕРВЕНИ LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ НЕОНОВ маркуч, ЧЕРВЕНИ LED/диодни (SIM) лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 120бр. лампички /н

Светещ НЕОНОВ маркуч на метър, ТОПЛО БЕЛИ LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ НЕОНОВ маркуч, ТОПЛО БЕЛИ LED/диодни (SIM) лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 120бр. лампички

Светещ НЕОНОВ маркуч на метър, ЗЕЛЕНИ LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ НЕОНОВ маркуч, ЗЕЛЕНИ LED/диодни (SIM) лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 120бр. лампички /на

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 6м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /3 линии/. Размер 6м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампички

Сет консумативи за до 100 метра UV. 2 линии, LED /диоден/ маркуч, с постоянен режим на светене

Сет консумативи за до 100 метра UV. 2 линии, LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с постоянен режим

Светещ НЕОНОВ маркуч на метър, СИНИ LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ НЕОНОВ маркуч, СИНИ LED/диодни (SIM) лампички. /2 линии/.Размер 50м, с 120бр. лампички /на ме

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 10м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /3 линии/. Размер 10м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампичк

Удължител /преходник/ за свръзка на маркучи 2 линии

Удължител/преходник за свръзка на маркучи 2 линии

Светещ прозрачен маркуч на метър с UV защита, ЗЕЛЕНИ LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ прозрачен маркуч с UV защита, ЗЕЛЕНИ 3мм LED/диодни лампички /2 линии/. Размер 50м, с 36бр.

Сет консумативи за до 40 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч, с контролер за промяна режима на светене

Сет консумативи за до 40 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с контролер за промяна

Светещ прозрачен маркуч, с топло бели RICE /оризови/ лампички, размер 6м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /3 линии/. Размер 6м, с 32бр. /на метър/ топло бели RICE /оризови/ лампички.

Светещ прозрачен маркуч на метър с UV защита, БЕЛИ LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ прозрачен маркуч с UV защита, БЕЛИ 3мм LED/диодни лампички /2 линии/. Размер 50м, с 36бр. ла

Светещ прозрачен маркуч, с топло бели RICE /оризови/ лампички, размер 10м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /3 линии/. Размер 10м, с 32бр. /на метър/ топло бели RICE /оризови/ лампички

Сет консумативи за до 60 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч, с контролер за промяна режима на светене

Сет консумативи за до 60 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с контролер за промяна

Светещ прозрачен маркуч на метър с UV защита, ТОПЛО БЕЛИ LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ прозрачен маркуч с UV защита, ТОПЛО БЕЛИ 3мм LED/диодни лампички /2 линии/. Размер 50м, с 36

Сет консумативи за до 80 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч, с контролер за промяна режима на светене

Сет консумативи за до 80 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с контролер за промяна

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 5м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 5м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампички

Сет консумативи за до 100 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч, с постоянен режим на светене

Сет консумативи за до 100 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с постоянен режим на

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 10м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 10м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампичк

Светещ прозрачен маркуч на метър, с жълти LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ прозрачен маркуч, с жълти LED /диодни/ лампички /2 линии/. Размер 50м, с 24бр. лампички /на м

Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни RICE /оризови/ лампички, размер 15м, с контролер за промяна режима на светене

Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 15м, с 32бр. /на метър/ разноцветни RICE /оризови/ лампичк

Светещ прозрачен маркуч на метър, с бели LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ прозрачен маркуч, с бели LED /диодни/ лампички /2 линии/. Размер 50м, с 24бр. лампички /на ме

Светещ прозрачен маркуч на метър, с червени LED /диодни/ лампички. Рязане на минимум 2м.Външнашна употреба.

Светещ прозрачен маркуч, с червени LED /диодни/ лампички /2 линии/. Размер 50м, с 24бр. лампички /на